JUDr. Jitka Němcová

Informace...

JUDr. Jitka Němcová

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995. Od ukončení studia působila v notářské kanceláři jako notářská koncipientka, po složení notářské zkoušky u Notářské komory ČR v roce 2001 dále v pozici notářské kandidátky. Od roku 2005 vykonává advokátní praxi se zaměřením na dědické právo, rodinné a občanské právo a právní vztahy k nemovitostem.

Jazyková vybavenost: němčina